NS STEEL TRADING Co.,Ltd

เราเป็นบริษัทรับซื้อเศษเหล็กรายใหญ่แห่งหนึ่งที่ได้ดำเนินธุรกิจ รับซื้อและจำหน่ายเศษเหล็กทุกชนิด เหล็กเกรด A เกรด B เหล็กโครงสร้างหลังคา และเหล็กเหลือใช้ โดยทางบริษัทจะทำหน้าที่ในการรับซื้อ รวบรวมคัดแยกเศษโลหะแต่ละประเภท ก่อนที่จะส่งต่อไปยังโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อแปรสภาพเศษโลหะต่างๆเหล่านี้
ซื้อ-ขาย เศษเหล็ก เศษโลหะทุกชนิด รื้อ ย้าย ขนด่วน บริการทั่วราชอาณาจักร ยุติธรรม เป็นกันเองตรงต่อเวลา

Text_01